Pregătirea profesională în asistența socială - Practica de specialitate

Ghid pentru organizarea practicii

Pregătirea în asistența socială include ca segment de bază practica profesională. Buna organizare și desfășurarea cu seriozitate a acestei pregătiri practice, sub atenta supraveghere a tutorilor desemnați din cadrul organizațiilor partenere asigura o formare corespunzătoare în asistența socială pentru studenți.

Desfășurarea practicii are loc atât în cadrul celor 5 semestre de școală, cât și pe perioada vacanței de vară.

Numărul total de ore de practică de-a lungul celor 3 ani de studiu este de 576 și se împart astfel:

  • anul I, semestrul II – 56 de ore
  • anul II, semestrul I – 84 de ore
  • anul II, semestrul II – 56 de ore
  • anul III, semestrul I – 56 de ore
  • anul III, semestrul II – 84 de ore