Practică de specialitate II

Practică de specialitate II

Studenții din anul II vor avea în semestrul I de efectual 84 de ore de practică, adică un număr de 6 ore/săptămână, împărțite astfel: 76 de ore la locul de practică și 8 ore de informare și supervizare la facultate.

Locurile de practică vor fi oferite de către facultate, precum și distribuirea studenților la locurile de practică se va face de către responsabilul de practică. Acesta este desemnat de către facultate și va realiza organizarea, informarea și supervizarea studenților cu privire la desfășurarea activităților de practică.La locurile de practică studenții vor avea un tutore de practică, asistent social, care va monitoriza și îndruma activitatea de la locul de practică în acord cu obiectivele de practică.

La finalul stagiului de practică studenții vor întocmi un raport de practică, a cărui structură este prezentată în Broșura de practică și care va fi predat împreună cu acordul individual de practică și cu fișa individuală de prezență (toate în original). Evaluarea se face în cadrul unui colocviu organizat în sesiunea de iarnă.

Studenții din anul II vor avea în semestrul I de efectual 84 de ore de practică, adică un număr de 6 ore/săptămână.

Locurile de practică vor fi alese de către studenți, având la bază condiția ca organizația gazdă să fie ofertantă de servicii sociale, cu un asistent social angajat, care va fi și tutorele de practică, responsabil de monitorizarea și îndrumarea activității studentului de la locul de practică în acord cu obiectivele de practică. Din partea facultății va fi desemnat un responsabil de practică, care va realiza informarea și supervizarea studenților cu privire la desfășurarea activităților de practică.

La finalul stagiului de practică studenții vor întocmi un raport de practică, a cărui structură este prezentată în Broșura de practică și care va fi predat împreună cu acordul individual de practică și cu fișa individuală de prezență (toate în original). Evaluarea se face în cadrul unui colocviu organizat în sesiunea de iarnă.