Practică de vară II

Practica de vară II

Anul de studiu: anului II
Perioada: iulie – septembrie
Număr de ore: 120 h

Scop:

Această perioadă de practică urmărește observarea îndeaproape de către studenți a activității unui serviciu social, în scopul înțelegerii rolului asistentului social, tipurilor de activitatea desfășurate, sarcinilor asumate, strategiilor de lucru și metodelor și instrumentelor angajate în practica profesională.

Descriere:

Această activitatea de practică se va desfășura într-un serviciu social ales de către student, care poate fi în orice localitate din țară, dar în care să fie angajat un asistent social, care va fi și tutorele studentului. Student va observa atent activitatea asistentului social, va studia documentația cu care lucrează asistentul social și se va implica, în măsura în care este pregătit și i se permite, în activitățile care se desfășoară în cadrul agenției. Este important ca fiecare student să realizeze minim o evaluare a unui beneficiar al agenției. La finalul perioadei de practică studentul va întocmi un raport de practică, care va cuprinde prezentarea activității desfășurate.

Evaluare:

În a doua săptămână din anul II universitar studentul va preda coordonatorului de practică din anul II raportul de practică de vară însoțit de acordul individual de practică în original, completat, semnat și ștampilat de reprezentantul agenției unde și-a desfășurat practica.

Formulare:

  1. acordul individual de practică – Acest formular va fi înmânat studenților la finalul practicii din anul I, de către coordonatorul de practica, urmând a fi completat de către tutorele studentului și semnat și ștampilat de reprezentantul agenției, iar studentul îl va preda în original împreună cu raportul de practică (de atașat)
  2. carnetul de practică – Studentul va primi acest document la finalul practicii de anul I, urmând a-l folosi pe parcursul anilor de studiu, fiind consemnata fiecare perioadă de practică de către reprezentantul agenției unde studentul își va face practica. Carnetul rămâne în posesia studentului, care îl va folosi pentru certificarea experienței practice dobândite în timpul studiilor universitare, dacă va fi necesar după absolvire.